เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

361636
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
227
385
993
358244
13613
18257
361636

IP คุณ: 18.208.126.211
เวลา : 2020-03-31 15:12:01
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


- ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

- ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ระดับประกาศนียบัตร และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2561

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

- บทสรุปผู้บริหาร


SAR วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

SAR ประจำปีการศึกษา 2561 Download

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

salary3

rms18


smis


ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

02 tech

02 std

ห้องสมุดดิจิทัล

 

R-IDplan.net

moe
vec

2

v cop