เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

271203
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
145
255
848
268251
4605
7209
271203

IP คุณ: 34.226.234.20
เวลา : 2019-09-18 09:14:35
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ

งานบัญชี

4.นางรงทวา___มสวรรณ__หวหนางานบญช.jpg

นางรุ่งทิวา   มีสุวรรณ

หัวหน้างานการบัญชี

2.นางสรวรรณ__เรมสกรย.JPG                                                    

  นางสิริวรรณ   เริ่มสุกรีย์

   เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

          

นางสาวอลิสรา   วาณิชย์เจริญ

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

 

                              

 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำงวด ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำงวด ๖ ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำงวด ๗ ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำงวด ๘ ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำงวด ๙ ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒

ประจำงวด ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

salary3

rms18


smis


ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

02 tech

02 std

moe
vec

2

v cop 

02112561