เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

401960
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
504
617
1982
394740
5980
15444
401960

IP คุณ: 34.204.187.106
เวลา : 2020-07-09 18:35:20

qeen10

cross

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์2

h joom02

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา๒๕๖๓ (๒ ก.ค. ๒๕๖๓) 

ขั้นตอนการลงทะเบียนของ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี (๑ ก.ค. ๒๕๖๓) 


 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา๒๕๖๓ (๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓) 


กำหนดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 


คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียน 

ตารางชั้นเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่  22 มิถุนายน - 29  มิถุนายน 2563 

รายชื่อนักศึกษาเข้าใหม่ เรียนปรับพื้นฐานวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓) 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(๙ เม.ย. ๒๕๖๓) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น (๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดระบบสาธิตการควบคุมการเดินรถ(๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานออกแบบพร้อมซอฟท์แวร์ (๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓) 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัย การพัฒนาการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี(๙ มิ.ย. ๒๕๖๓)

ผลของนาโนซิงค์ออกไซด์ และเทฟลอนที่มีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยย้อมสีด้วยใบสัก

การศึกษาสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อใช้ในการผลิตฟิล์มชีวภาพ


Download รายละเอียดการดำเนินการสอนวิชาโครงการ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

Download กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)


Download แบบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

01072563

Suratthani Technical College   Site : www.srtc.ac.th
143 Donnok Road, Talad, MuangSurat Thani, 84000 Thailand
Telephone : +66-77-272-168  Email : info@srtc.ac.th
cross

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

cross

ระบบสารสนเทศ

st02

salary

rms18

smis

cross 

 

ห้องสมุดดิจิทัล

R-IDplan.net

cross

moe
vec

2

v cop