เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

328618
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
249
294
863
325249
11382
8644
328618

IP คุณ: 18.232.51.247
เวลา : 2020-01-28 14:16:22
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์

 แนะนำวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

EP.1 - Prologue วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

EP.2 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

EP.3 - สถาปัตยกรรม

EP.4 - ช่างกลโรงงาน

EP.5 - ช่างยนต์

EP.6 - ช่างเชื่อมโลหะ

EP.7 - ช่างก่อสร้าง

EP.8 - อิเล็กทรอนิกส์

EP.9 - ช่างไฟฟ้ากำลัง

EP.10 - เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


   

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่นักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางสอนชั้นเรียน ติวเพื่อเตรียมการสอบ      V-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางสอนชั้นเรียน ติวเพื่อเตรียมการสอบ      V-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๖ ม.ค. ๒๕๖๓)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๖ ม.ค. ๒๕๖๓)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับปริญญาตรี (ทลบ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๖ ม.ค. ๒๕๖๓)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (๓ ธ.ค. ๒๕๖๒)


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลของนาโนซิงค์ออกไซด์ และเทฟลอนที่มีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยย้อมสีด้วยใบสัก

การศึกษาสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อใช้ในการผลิตฟิล์มชีวภาพ


Download รายละเอียดการดำเนินการสอนวิชาโครงการ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

Download กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)


Download แบบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

salary3

rms18


smis


ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

02 tech

02 std

ห้องสมุดดิจิทัล

 

R-IDplan.net

moe
vec

2

v cop