055650
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
81
132
213
54308
3608
3699
55650

IP คุณ: 54.158.248.167
เวลา : 2017-09-25 05:59:20

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง 143 ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี www.srtc.ac.th : 

ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (๙ ก.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐)

โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสมบัติของหนังเทียมจากยางพาราเสริมใยวัสดุจากธรรมชาติ  

โครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาผลการใช้สารช่วยย้อมร่วมกับสารเคลือบผ้านาโนซิงค์ออกไซด์และเทฟลอนที่มีผลต่อผ้าย้อมสีจากเปลือกมะพร้าว  

โครงงานวิทยาศาสตร์  การศึกษาสมบัติของอิฐบล็อกประสานจากเศษแก้ว

กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับเผยแพร่)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒


แบบฟอร์มวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมหญิง และคนพิการ เพื่อเพิ่มจุดบริการ(๖ มิ.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคารถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปี ๒๕๖๐ (๔ ก.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎี  (๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๖ มิ.ย. ๒๕๖๐)


 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

moe
vec

v cop

rms2011 logo

smis

banner-sru-200-90.jpg