077975
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
262
295
557
76039
4359
5842
77975

IP คุณ: 54.234.45.10
เวลา : 2018-01-22 20:04:17

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง 143 ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี www.srtc.ac.th : 

ประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการสอน วิชา งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิชา โครงการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐)


โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสมบัติของหนังเทียมจากยางพาราเสริมใยวัสดุจากธรรมชาติ


โครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาผลการใช้สารช่วยย้อมร่วมกับสารเคลือบผ้านาโนซิงค์ออกไซด์และเทฟลอนที่มีผลต่อผ้าย้อมสีจากเปลือกมะพร้าว


โครงงานวิทยาศาสตร์  การศึกษาสมบัติของอิฐบล็อกประสานจากเศษแก้ว


รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับเผยแพร่)


แบบฟอร์มวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน


แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ (๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๓๕ kWp ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๓๕ kWp ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๒๑ พ.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งะบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๓๕ kWp ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งะบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๓๕ kWp ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งะบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๓๕ kWp ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ (๗ พ.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๗ พ.ย. ๒๕๖๐)


 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

moe
vec

v cop

rms2011 logo

smis

banner-sru-200-90.jpg