065207
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
55
285
1306
62952
2816
5844
65207

IP คุณ: 54.162.166.214
เวลา : 2017-11-18 02:49:56

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง 143 ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี www.srtc.ac.th : 

ประชาสัมพันธ์

เกณฑ์-กติกา-ออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล

ตารางการแข่งขันทักษะ

แบบฟอร์มใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพ-ทักษะพื้นฐาน-2560


รายละเอียดสถานีแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาเทคนิคเครื่องกล


รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปวส.

ใบสมัครการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวิชา โครงการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)(๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐)


โครงงานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสมบัติของหนังเทียมจากยางพาราเสริมใยวัสดุจากธรรมชาติ


โครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาผลการใช้สารช่วยย้อมร่วมกับสารเคลือบผ้านาโนซิงค์ออกไซด์และเทฟลอนที่มีผลต่อผ้าย้อมสีจากเปลือกมะพร้าว


โครงงานวิทยาศาสตร์  การศึกษาสมบัติของอิฐบล็อกประสานจากเศษแก้ว


รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับเผยแพร่)


แบบฟอร์มวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน


แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งะบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๓๕ kWp ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างติดตั้งะบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๓๕ kWp ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ (๗ พ.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๗ พ.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือประกอบการเรียนภาษาอังกฤษจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ ก.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางราคากลางหนังสือประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๕ ก.ย. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมหญิง และคนพิการ เพื่อเพิ่มจุดบริการ(๖ มิ.ย. ๒๕๖๐)


 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

moe
vec

v cop

rms2011 logo

smis

banner-sru-200-90.jpg