สถิติผู้เข้าชม

วันนี้วันนี้13
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้230
เดือนนี้เดือนนี้2205
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด73799

Login Form

การรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ การรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ประกาศ การรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. หลักสูตร 3 ปี

กิจกรรม
วันที่ดำเนินการ

 ช่วงแรก จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

 ระหว่างงานเทคนิคปริทํศน์

๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 ช่วงหลัง จำหน่ายใบสมัคร

                

๑๑-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

  สมัคร

 

๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าวัดความถนัดทางวิชาชีพ
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์(รูปแบบทวิภาคี)
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖

  วัดความถนัดทางวิชาชีพ

 

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

  สอบสัมภาษณ์ผู้เรียน รูปแบบทวิภาคี

 

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

 ประกาศผลผู้สอบผ่าน ระดับปวช.ทุกรูปแบบ

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 มอบตัวลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปวช.ทุกรูปแบบ

 

๗ เมษายน ๒๕๕๖

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

   

 

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี

กิจกรรม
วันที่ดำเนินการ

 ช่วงแรก จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

 ระหว่างงานเทคนิคปริทัศน์

๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 ช่วงหลัง จำหน่ายใบสมัคร

                

๑๑-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

  สมัคร

 

๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าวัดความถนัดทางวิชาชีพ
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์(รูปแบบทวิภาคี)
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖

  วัดความถนัดทางวิชาชีพ

 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

  สอบสัมภาษณ์ผู้เรียน รูปแบบทวิภาคี

 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

 ประกาศผลผู้สอบผ่าน ระดับปวส.ทุกรูปแบบ

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 มอบตัวลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปวส.ทุกรูปแบบ

 

๘ เมษายน ๒๕๕๖

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น

   

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพิเศษสอนชาวต่างชาติ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  (นักศึกษาภาคปกติ)

 ดาวน์โหลด  แบบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 

   ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนว

โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘

 โควตาศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โควตาศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ข่าวด่วน...สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวกีฬา