สถิติผู้เข้าชม

วันนี้วันนี้7
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้125
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้279
เดือนนี้เดือนนี้279
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด68624

Login Form

การรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ การรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ประกาศ การรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. หลักสูตร 3 ปี

กิจกรรม
วันที่ดำเนินการ

 ช่วงแรก จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

 ระหว่างงานเทคนิคปริทํศน์

๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 ช่วงหลัง จำหน่ายใบสมัคร

                

๑๑-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

  สมัคร

 

๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าวัดความถนัดทางวิชาชีพ
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์(รูปแบบทวิภาคี)
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖

  วัดความถนัดทางวิชาชีพ

 

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

  สอบสัมภาษณ์ผู้เรียน รูปแบบทวิภาคี

 

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

 ประกาศผลผู้สอบผ่าน ระดับปวช.ทุกรูปแบบ

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 มอบตัวลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปวช.ทุกรูปแบบ

 

๗ เมษายน ๒๕๕๖

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

   

 

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี

กิจกรรม
วันที่ดำเนินการ

 ช่วงแรก จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

 ระหว่างงานเทคนิคปริทัศน์

๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 ช่วงหลัง จำหน่ายใบสมัคร

                

๑๑-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

  สมัคร

 

๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าวัดความถนัดทางวิชาชีพ
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์(รูปแบบทวิภาคี)
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖

  วัดความถนัดทางวิชาชีพ

 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

  สอบสัมภาษณ์ผู้เรียน รูปแบบทวิภาคี

 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

 ประกาศผลผู้สอบผ่าน ระดับปวส.ทุกรูปแบบ

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 มอบตัวลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปวส.ทุกรูปแบบ

 

๘ เมษายน ๒๕๕๖

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น

   

 

  

นายพฒศ์ศิวพิศ โนรี

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวกีฬา